Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

destaquem:

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.929,15 euros destinada a "Millora del sistema de climatització de l'edifici de l'Ajuntament - PAES tipus 3".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 8.814,00 euros per "PEXI - Xarxa d'aigua potable al carrer Targa".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros per "PEXI - Modernització d'equipament i xarxes informàtiques".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 634,00 euros en concepte de "Torneig d'estiu".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.623,08 euros per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua - Manteniment controls de la qualitat de l'aigua potable.


- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral per import de 2.981,32 euros en concepte de "Fira de Sarral - 2017, VII Mostra d'artesania - 4ª Trobada de Mestres Artesans"


- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 965,32 euros en concepte de "Activitats de promoció turística any 2017"


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.379,42 euros en concepte de "Interessos per préstecs concertats per l'ajuntament de Sarral, Convocatòria any 2017"


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 10.528,08 euros dintre del programa d'actuacions de caràcter singular i extraordinari 2017, en concepte de "Rehabilitació del Pati del Castell i recuperació arcs històrics"


- La Diputació de Tarragona dintre del programa per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari. Convocatòria 2017. Ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 4.550,57 euros. "2017 ANY ALABASTRE SARRAL".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 14.087,50 euros, en concepte de "Programa extraordinari de suport als centres del Primer Cicle d'Educació Infantil de Titularitat Municipal. Escola Bressol Municipal "El Patufet". Curs 2016/2017".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 6.808,00 euros, en concepte de "Inversions de millora de la Qualitat de l’Aigua Potable".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 4.283,66 euros, en concepte de "Gestió de Espècies Plaga i Espècies Invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Any 2017".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 834,48 euros, en concepte de "Control de Plagues en espais urbans i periurbans. Anualitat 2017".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 3.273,92 euros, en concepte de "Equipament pel Consultori Mèdic Municipal de Sarral".
 
- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 7.660,00 euros, en concepte de "Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Servei de Socorrista a la Piscina Municipal, Temporada Estiu - 2017".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 7.475,79 euros, en concepte de "Adequació Normativa Sala Recreativa Municipal - Subvencions per a inversions extraordinaries any 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 4.485,50 euros, en concepte de "Col·locació d'una pèrgola al local social de Montbrió de la Marca".
 
- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 2.168,10 euros, en concepte de "Manteniment del casal cultural i la biblioteca Mossèn Tomès Capdevila".
 
- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 3.908,39 euros, en concepte de "Realització de programes i activitats culturals any 2017".
 
- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 1.776,53 euros, en concepte de "Edició del llibre "Santa Maria de Sarral"".


   


Últimament sentim anomenar els conceptes d’inclusió i d’exclusió, sobretot amb la recent celebració de la Marató per la pobresa de TV3. Però és un concepte tan complex que es creu que només afecta una part determinada de la població. La realitat és que no hi ha una situació concreta.

De fet, l’exclusió social inclou altres aspectes que van més enllà de la pobresa econòmica. Són situacions que poden afectar les persones al llarg de la seva vida com ara la pèrdua de feina, mancances educatives, la necessitat de fer-se càrrec d’un familiar dependent, problemes familiars, de salut, de relacions socials, addiccions, etc. que, combinades, impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat i dificulten l’accés als mecanismes de desenvolupament personal i als sistemes de protecció social.

La Conca de Barberà no és una excepció i, malauradament, també hi ha moltes persones que pateixen situacions similars. El que es pretén amb el Pla Local d’Inclusió Social és unir esforços i redactar un pla entre tots i totes on es doni resposta a aquestes situacions a través dels recursos oferts per associacions, entitats, organitzacions, administracions, etc.

“Posant cara a l’exclusió de la Conca de Barberà” i amb la diagnosi que estem elaborant, podrem definir quines són les actuacions prioritàries i millorar el benestar del conjunt de la població.

A la
pàgina web dels serveis del Consell Comarcal, dins del servei de Benestar Social, hi trobareu l’apartat del Pla Local d’Inclusió on podreu ampliar la informació i on trobareu el llistat dels principals àmbits i factors que generen exclusió social.