Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

destaquem:

La Diputació de Tarragona, ha concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sarral,  per import de 4.517,32 Euros, per inversions en la millora de la qualitat de l’aigua potable.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 27.918€, dintre del Pla Especial d'Inversions 2015 (PEIM) per la Rehabilitació de la Piscina Municipal.

La Diputació de Tarragona - Patronat de Turisme va concedir una subvenció de 3.878,68 euros a l'ajuntament de Sarral en concepte "Fira de Sarral - 2015, Difusió de Productes Agroalimentaris i Artesans de Qualitat".

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i especies invasores en espais públics urbans i periurbans.


     - Periodomèstics:     3.996,95 Euros
     - Control Plagues:       689,13 Euros


La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 5.840,35 euros a l'ajuntament de Sarral en concepte de "Rehabilitació edifici cultural al carrer Jueus, 1".

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 1.804,48 euros a l'ajuntamnet de Sarral per les despeses de manteniment d'aigua potable (analítiques).

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció extraordinària de 20.000 euros a l'ajuntament de Sarral per la instal·lació d'un nou equip de climatització de l'edifici de l'ajuntament.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral de 497,12€ per a interessos de prèstecs del Servei d'Assistencia Municipal any 2015.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, dintre del programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de Titularitat Municipal pel curs 2014/2015, una subvencio de 15.837,50€.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 27.917,50€, del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) 2014. Reforma i ampliació de l'edifici de l'Ajuntament.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de 2.943,90€ pel funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà anys 2015.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de 3.047,80€ per a programes i activitats de foment cultural any 2015.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de 7.321,08€ per les actuacions de protecció de la salut pública per a seguretat en zones de bany.
Servei de socorrista a la Piscina Municipal. Temporada: Estiu 2015.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de 4.531,95€ destinada a equipament mèdic del Consultori Mèdic Municipal de Sarral.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.974,40€ en concepte de "Equipament-mobiliari del Casal Cultural".

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de caràcter excepcional del servei d'assistència municipal 2015, per un import de 3.388,00€.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de caràcter excepcional del servei d'assistència municipal, any 2014, per "clavegueram municipal" per un import de 30.000,00€.

   


Últimament sentim anomenar els conceptes d’inclusió i d’exclusió, sobretot amb la recent celebració de la Marató per la pobresa de TV3. Però és un concepte tan complex que es creu que només afecta una part determinada de la població. La realitat és que no hi ha una situació concreta.

De fet, l’exclusió social inclou altres aspectes que van més enllà de la pobresa econòmica. Són situacions que poden afectar les persones al llarg de la seva vida com ara la pèrdua de feina, mancances educatives, la necessitat de fer-se càrrec d’un familiar dependent, problemes familiars, de salut, de relacions socials, addiccions, etc. que, combinades, impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat i dificulten l’accés als mecanismes de desenvolupament personal i als sistemes de protecció social.

La Conca de Barberà no és una excepció i, malauradament, també hi ha moltes persones que pateixen situacions similars. El que es pretén amb el Pla Local d’Inclusió Social és unir esforços i redactar un pla entre tots i totes on es doni resposta a aquestes situacions a través dels recursos oferts per associacions, entitats, organitzacions, administracions, etc.

“Posant cara a l’exclusió de la Conca de Barberà” i amb la diagnosi que estem elaborant, podrem definir quines són les actuacions prioritàries i millorar el benestar del conjunt de la població.

A la
pàgina web dels serveis del Consell Comarcal, dins del servei de Benestar Social, hi trobareu l’apartat del Pla Local d’Inclusió on podreu ampliar la informació i on trobareu el llistat dels principals àmbits i factors que generen exclusió social.