Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

destaquem:

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció extraordinària a l'ajuntament de Sarral, per import de 10.000,00 euros en concepte de "Arranjament de les escales de la plaça de l'església".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 7.475,79 euros en concepte de "Adequació a la normativa de la Sala Recreativa Municipal".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 4.227,88 euros en concepte de "Reparació del mur del carrer El Castell a Montbrió de la Marca".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 244,65 euros, en concepte de "Interessos de préstecs anys 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 19.162,50 euros dintre del programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal curs 2015/2016.

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 2.664,84 euros, en concepte de "Millora de les instal·lacions i equipaments del consultori mèdic local - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 2.188,91 euros, en concepte de "Gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà. Biblioteca Mn. Tomàs Capdevila - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 3.046,52 euros, en concepte de "Programes i activitats de foment cultural - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 5.194,59 euros, en concepte de "Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. Adquisició casal cultural - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, en concepte de "Gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans - Convocatòria 2016".

          - Plagues                608,05 euros.
          - Peridomèstics   4.722,75 euros.

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 1.627,46 euros, en concepte de "Inversions en la gestió i millora en la qualitat de l'aigua per a consum humà. (Actuacions de protecció de la Salut Pública) - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 1.136,64 euros, en concepte de "Actuacions de prevenció local d'incendis forestals - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 7.735,06 euros, en concepte de "Actuacions de protecció de la Salut Pública per a seguretat a les zones de bany. (Servei de socorrista a la piscina municipal) - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 2.290,01 euros, en concepte de "manteniment de la qualitat de l'aigua potable per a consum humà. (Actuacions de protecció de la Salut Pública) - Convocatòria 2016".

- La Diputació de Tarragona - Patronat de Turisme ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 2.941,09 euros, per la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.

- La Diputació de Tarragona - Patronat de Turisme ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral, per import de 999,53 euros, per programes concrets i activitats de promoció turística.

   


Últimament sentim anomenar els conceptes d’inclusió i d’exclusió, sobretot amb la recent celebració de la Marató per la pobresa de TV3. Però és un concepte tan complex que es creu que només afecta una part determinada de la població. La realitat és que no hi ha una situació concreta.

De fet, l’exclusió social inclou altres aspectes que van més enllà de la pobresa econòmica. Són situacions que poden afectar les persones al llarg de la seva vida com ara la pèrdua de feina, mancances educatives, la necessitat de fer-se càrrec d’un familiar dependent, problemes familiars, de salut, de relacions socials, addiccions, etc. que, combinades, impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat i dificulten l’accés als mecanismes de desenvolupament personal i als sistemes de protecció social.

La Conca de Barberà no és una excepció i, malauradament, també hi ha moltes persones que pateixen situacions similars. El que es pretén amb el Pla Local d’Inclusió Social és unir esforços i redactar un pla entre tots i totes on es doni resposta a aquestes situacions a través dels recursos oferts per associacions, entitats, organitzacions, administracions, etc.

“Posant cara a l’exclusió de la Conca de Barberà” i amb la diagnosi que estem elaborant, podrem definir quines són les actuacions prioritàries i millorar el benestar del conjunt de la població.

A la
pàgina web dels serveis del Consell Comarcal, dins del servei de Benestar Social, hi trobareu l’apartat del Pla Local d’Inclusió on podreu ampliar la informació i on trobareu el llistat dels principals àmbits i factors que generen exclusió social.