Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

destaquem:

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 95.000,00 euros en concepte de Dipòsit per subministrament d'aigua potable, dins del Pla d'Acció Municipal PAM - 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 39.815,00 euros en concepte del Pla d'Acció Municipal PAM - 2018. Despeses corrents.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 8.630,94 euros en concepte de interessos préstecs 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció excepcional per import de 10.722,06 euros en concepte de reparació Aula a l'Escola Salvador Ninot, dintre de la convocatòria any 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 18.812,50 euros dins del programa extraordinari d'ajuts per el funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal curs 2017/2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.101,50 euros en concepte de equipament del Consultori Mèdic Municipal de Sarral. Convocatòria any 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros en concepte de inversions en equipaments municipal d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.486,38 euros en concepte de millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.090,75 euros en concepte de actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.287,64 euros en concepte de activitats culturals any 2018.


- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 857,17 euros en concepte de activitats de promoció turística online.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.134,34 euros en concepte de Fira de Sarral-2018, VII Mostra d'artesania, 5ª Trobada de mestres artesans.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.171,25 euros en concepte de: L'alabastre de Sarral, Patrimoni Cultural.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 931,70 euros en concepte de torneig d'estiu de futbol sala femení i masculí. Any 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.340,80 euros en concepte d'actuacions de protecció de la salut pública a zones de bany. Servei de socorrista a la piscina municipal de Sarral, any 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.055,36 euros per l'edició del llibre "La pedra d'un poble".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.929,15 euros destinada a "Millora del sistema de climatització de l'edifici de l'Ajuntament - PAES tipus 3".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 8.814,00 euros per "PEXI - Xarxa d'aigua potable al carrer Targa".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros per "PEXI - Modernització d'equipament i xarxes informàtiques".


- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 10.528,08 euros dintre del programa d'actuacions de caràcter singular i extraordinari 2017, en concepte de "Rehabilitació del Pati del Castell i recuperació arcs històrics"

   


Últimament sentim anomenar els conceptes d’inclusió i d’exclusió, sobretot amb la recent celebració de la Marató per la pobresa de TV3. Però és un concepte tan complex que es creu que només afecta una part determinada de la població. La realitat és que no hi ha una situació concreta.

De fet, l’exclusió social inclou altres aspectes que van més enllà de la pobresa econòmica. Són situacions que poden afectar les persones al llarg de la seva vida com ara la pèrdua de feina, mancances educatives, la necessitat de fer-se càrrec d’un familiar dependent, problemes familiars, de salut, de relacions socials, addiccions, etc. que, combinades, impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat i dificulten l’accés als mecanismes de desenvolupament personal i als sistemes de protecció social.

La Conca de Barberà no és una excepció i, malauradament, també hi ha moltes persones que pateixen situacions similars. El que es pretén amb el Pla Local d’Inclusió Social és unir esforços i redactar un pla entre tots i totes on es doni resposta a aquestes situacions a través dels recursos oferts per associacions, entitats, organitzacions, administracions, etc.

“Posant cara a l’exclusió de la Conca de Barberà” i amb la diagnosi que estem elaborant, podrem definir quines són les actuacions prioritàries i millorar el benestar del conjunt de la població.

A la
pàgina web dels serveis del Consell Comarcal, dins del servei de Benestar Social, hi trobareu l’apartat del Pla Local d’Inclusió on podreu ampliar la informació i on trobareu el llistat dels principals àmbits i factors que generen exclusió social.