Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Destaquem 1

Divulgació del Pla d'Acció Municipal (PAM)

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.006,74 euros per un torneig de futbol sala femení i masculí.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.776,43 euros per programes i activitats de promoció turística - 2019 - Patronat de Turisme.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.112,57 euros per la mostra d'Artesania i Trobada de Mestres Artesans - Fira 2019 - Patronat de Turisme.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.474,69 euros per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 709,69 euros per equipaments del Consultori Mèdic Municipal.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.551,30 euros per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.958,02 euros per programes d'activitats culturals -2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.984,65 euros pel servei de socorrista a la Piscina Municipal - Estiu 2019. (Normes de seguretat del seu ús).


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 13.891,00 euros dintre del Programa PEXI - 2018 per "Nova xarxa aigua Carrer Major".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 23.520,64 euros dintre del Programa PAM - 2019 per "Enderroc d'edifici al carrer Atlantida cantonada al carrer Orient.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 33.120,36 euros dintre del Programa PAM - 2019 per "Despeses corrents"


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros en concepte de "Impermeabilització coberta escenari de la Sala Recreativa" dintre del Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural - 2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 195.722,00 euros en concepte de "Enderroc d'edificis per urbanitzar-hi una plaça", dins del Pla d'Acció Municipal PAM - 2017.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 95.000,00 euros en concepte de Dipòsit per subministrament d'aigua potable, dins del Pla d'Acció Municipal PAM - 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros en concepte de inversions en equipaments municipal d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials 2018.

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.929,15 euros destinada a "Millora del sistema de climatització de l'edifici de l'Ajuntament - PAES tipus 3".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 8.814,00 euros per "PEXI - Xarxa d'aigua potable al carrer Targa".