Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

destaquem:

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 12.337,50 euros per el funcionament de l'Escola Bressol Municipal, curs 2018-2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció de caràcter excepcional per import de 30.000,00 euros per xarxa de clavegueram i aigua al carrer Sant Joan.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.293,75 euros pel 50è aniversari de l'Ermita Sant Cosme i Sant Damià.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 7.202,84 euros per interessos préstecs any 2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.006,74 euros per un torneig de futbol sala femení i masculí.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 1.776,43 euros per programes i activitats de promoció turística - 2019 - Patronat de Turisme.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.112,57 euros per la mostra d'Artesania i Trobada de Mestres Artesans - Fira 2019 - Patronat de Turisme.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 3.474,69 euros per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 709,69 euros per equipaments del Consultori Mèdic Municipal.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.551,30 euros per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 4.958,02 euros per programes d'activitats culturals -2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.984,65 euros pel servei de socorrista a la Piscina Municipal - Estiu 2019. (Normes de seguretat del seu ús).


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 13.891,00 euros dintre del Programa PEXI - 2018 per "Nova xarxa aigua Carrer Major".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 23.520,64 euros dintre del Programa PAM - 2019 per "Enderroc d'edifici al carrer Atlantida cantonada al carrer Orient.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 33.120,36 euros dintre del Programa PAM - 2019 per "Despeses corrents"


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros en concepte de "Impermeabilització coberta escenari de la Sala Recreativa" dintre del Programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural - 2019.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 195.722,00 euros, amb un import d'adjudicació de 238.129,19 euros en concepte de "Enderroc d'edificis per urbanitzar-hi una plaça", dins del Pla d'Acció Municipal PAM - 2017.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 95.000,00 euros en concepte de Dipòsit per subministrament d'aigua potable, dins del Pla d'Acció Municipal PAM - 2018.


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.000,00 euros en concepte de inversions en equipaments municipal d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials 2018.

- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.929,15 euros destinada a "Millora del sistema de climatització de l'edifici de l'Ajuntament - PAES tipus 3".


- La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 8.814,00 euros per "PEXI - Xarxa d'aigua potable al carrer Targa".

   


Últimament sentim anomenar els conceptes d’inclusió i d’exclusió, sobretot amb la recent celebració de la Marató per la pobresa de TV3. Però és un concepte tan complex que es creu que només afecta una part determinada de la població. La realitat és que no hi ha una situació concreta.

De fet, l’exclusió social inclou altres aspectes que van més enllà de la pobresa econòmica. Són situacions que poden afectar les persones al llarg de la seva vida com ara la pèrdua de feina, mancances educatives, la necessitat de fer-se càrrec d’un familiar dependent, problemes familiars, de salut, de relacions socials, addiccions, etc. que, combinades, impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat i dificulten l’accés als mecanismes de desenvolupament personal i als sistemes de protecció social.

La Conca de Barberà no és una excepció i, malauradament, també hi ha moltes persones que pateixen situacions similars. El que es pretén amb el Pla Local d’Inclusió Social és unir esforços i redactar un pla entre tots i totes on es doni resposta a aquestes situacions a través dels recursos oferts per associacions, entitats, organitzacions, administracions, etc.

“Posant cara a l’exclusió de la Conca de Barberà” i amb la diagnosi que estem elaborant, podrem definir quines són les actuacions prioritàries i millorar el benestar del conjunt de la població.

A la
pàgina web dels serveis del Consell Comarcal, dins del servei de Benestar Social, hi trobareu l’apartat del Pla Local d’Inclusió on podreu ampliar la informació i on trobareu el llistat dels principals àmbits i factors que generen exclusió social.